jadwal kuliah

Jadwal Kuliah Program Studi Teknik Elektro

SEMESTER 1, TAHUN 2008/2009


NO

KODE KULIAH

NAMA KULIAH

NO
KELAS

SKS

DOSEN

JADWAL KELAS
HARI-JAM-RUANG-KEGIATAN

1

EL2040

Elektronika

01

3

Amy Hamidah Salman (131126957)

210 – 9024 – Kuliah
49 – 9024 – Kuliah
410 – 9024 – Kuliah

2

EL2072

Probabilitas & Statistika

01

3

Ngapuli Irmea (130528318)

19 – 9214 – Kuliah
47 – Tvst A – Kuliah
48 – Tvst A – Kuliah

3

EL2080

Jaringan Telekomunikasi

01

3

Tutun Juhana (132163649)

4

EL2081

Struktur Diskrit

01

3

Nana Rachmana Syambas (131473905)

19 – 9026 – Kuliah
110 – 9026 – Kuliah
38 – 9018 – Kuliah

5

EL2082

Probabilitas & Statistika

01

3

Andriyan Bayu Suksmono (132149373)

33 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
51 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
52 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

6

EL2090

Medan Elektromagnetik

01

3

Bambang Anggoro (130812289)

210 – 9022 – Kuliah
49 – 9022 – Kuliah
410 – 9022 – Kuliah

7

EL2090

Medan Elektromagnetik

02

3

Chairunnisa (999023204)

210 – 9107 – Kuliah
49 – 9132 – Kuliah
410 – 9132 – Kuliah

8

EL2090

Medan Elektromagnetik

03

3

Agung Harsoyo (132162440)

210 – 9108 – Kuliah
49 – 9133 – Kuliah
410 – 9133 – Kuliah

9

EL2090

Medan Elektromagnetik

04

3

Suwarno (131875312)

10

EL2091

Struktur Diskrit

01

3

Yoga Priyana (130692488)

19 – 9018 – Kuliah
110 – 9018 – Kuliah
38 – 9012 – Kuliah

11

EL2091

Struktur Diskrit

02

3

Andriyan Bayu Suksmono (132149373)

19 – 9025 – Kuliah
110 – 9025 – Kuliah
38 – 9020 – Kuliah

12

EL2093

Rangkaian Elektrik

01

3

Pekik Argo Dahono (131661119)

16 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
36 – 9020 – Kuliah
37 – 9020 – Kuliah

13

EL2093

Rangkaian Elektrik

02

3

Nanang Hariyanto (131803254)

16 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah
36 – 9021 – Kuliah
37 – 9021 – Kuliah

14

EL2093

Rangkaian Elektrik

03

3

Eniman Yunus Syamsuddin (131472352)

16 – 7604 – Kuliah
36 – 9138 – Kuliah
37 – 9138 – Kuliah

15

EL2093

Rangkaian Elektrik

04

3

Achmad Fuad Mas’ud (131803255)

16

EL2093

Rangkaian Elektrik

05

3

Sugihartono (130528321)

16 – 7610 – Kuliah
36 – 9136 – Kuliah
37 – 9136 – Kuliah

17

EL2094

Sinyal & Sistem

01

3

Dimitri Mahayana (131933279)

210 – 9023 – Kuliah
49 – 9023 – Kuliah
410 – 9023 – Kuliah

18

EL2095

Sistem Digital

01

3

Eniman Yunus Syamsuddin (131472352)

26 – 9108 – Kuliah
27 – 9108 – Kuliah
49 – 9301 – Kuliah

19

EL2095

Sistem Digital

02

3

Yudi Satria Gondokaryono (131875311)

26 – 9019 – Kuliah
27 – 9019 – Kuliah
49 – 9302 – Kuliah

20

EL2095

Sistem Digital

03

3

Mohamad Anis Rosidi (131473907)

26 – 9214 – Kuliah
27 – 9214 – Kuliah
49 – 9018 – Kuliah

21

EL2095

Sistem Digital

04

3

Achmad Fuad Mas’ud (131803255)

26 – 9222 – Kuliah
27 – 9222 – Kuliah
49 – 9308 – Kuliah

22

EL2095

Sistem Digital

05

3

Yusuf Kurniawan (999086503)

26 – 9223 – Kuliah
27 – 9223 – Kuliah
49 – 9312 – Kuliah

23

EL2095

Sistem Digital

06

3

Bambang Krisnarno (130515648)

26 – 9116 – Kuliah
27 – 9116 – Kuliah
49 – 9313 – Kuliah

24

EL2193

Praktikum Rangkaian Elektrik

01

1

Amy Hamidah Salman (131126957)

310 – 9021 – Kuliah
311 – 7601 – Kuliah

25

EL2193

Praktikum Rangkaian Elektrik

02

1

Mervin Tangguar Hutabarat (131902361)

310 – 9136 – Kuliah
311 – 9136 – Kuliah

26

EL2195

Praktikum Sistem Digital

01

1

Mervin Tangguar Hutabarat (131902361)

310 – 9131 – Kuliah
311 – 9131 – Kuliah

27

EL2195

Praktikum Sistem Digital

02

1

Arif Sasongko (132320058)

310 – 9104 – Kuliah
311 – 9104 – Kuliah

28

EL2195

Praktikum Sistem Digital

03

1

Syahirul Hakim Ad Dairi (131995258)

310 – 9133 – Kuliah
311 – 9133 – Kuliah

29

EL2195

Praktikum Sistem Digital

04

1

Yusep Rosmansyah, (132162441)

310 – 9128 – Kuliah
311 – 9128 – Kuliah

30

EL2274

Teknik Tenaga Elektrik (MS)

01

2

Tridesmana (999086505)

31

EL3000

Dasar Teknik Biomedika & Lab

01

3

Soegijardjo Soegijoko (130282125)

13 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah
14 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah
34 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah

32

EL3001

Dasar Anatomi & Fisiologi

01

3

Yoke S. Irawan (999023209)

21 – 7603 –
22 – 7603 –
54 – 7603 –

33

EL3010

Arsitektur Sistem Komputer

01

3

Yudi Satria Gondokaryono (131875311)

33 – 7607 – Kuliah
51 – 7604 – Kuliah
52 – 7604 – Kuliah

34

EL3011

Perancangan Rangkaian Sekuensial

01

3

Yudi Satria Gondokaryono (131875311)

13 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah
14 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah
34 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah

35

EL3013

Perancangan Sistem Operasi

01

3

Yoga Priyana (130692488)

11 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
12 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
35 – 9314 – Kuliah

36

EL3020

Sistem Kendali

01

3

Arief Syaichu R. (132007611)

11 – 7605 – Kuliah
12 – 7605 – Kuliah
35 – 7607 – Kuliah

37

EL3020

Sistem Kendali

02

3

Iyas Munawar (130704298)

11 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
32 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
33 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

38

EL3040

Elektronika Sinyal Analog & Mixed

01

3

Mas Sarwoko Suraatmadja (130515649)

25 – 9016 – Kuliah
41 – 9308 – Kuliah
42 – 9308 – Kuliah

39

EL3041

Mikrolektronika Frekuensi Radio

01

3

Mervin Tangguar Hutabarat (131902361)

33 – 7608 – Kuliah
51 – 7608 – Kuliah
52 – 7608 – Kuliah

40

EL3042

Devais Semikonduktor

01

3

Basuki Rachmatul Alam (131417438)

21 – 7604 – Kuliah
22 – 7604 – Kuliah
54 – 7604 – Kuliah

41

EL3071

Mesin Mesin Elektrik

01

3

Qamaruzzaman (130515646)

33 – 9015 – Kuliah
51 – 9308 – Kuliah
52 – 9308 – Kuliah

42

EL3072

Elektronika Daya

01

3

Pekik Argo Dahono (131661119)

43

EL3073

Komputasi & Analisis Numerik

01

3

Deny Hamdani (999023206)

13 – 9401 – Kuliah
14 – 9401 – Kuliah
34 – 9313 – Kuliah

44

EL3074

Komputer & Rekayasa Sistem

01

3

Soedjana Sapiie (888023201)

45

EL3075

Kompatibilitas Elektromagnetik

01

3

Parouli M.Pakpahan (130528331)

25 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
41 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
42 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

46

EL3076

Analisis Sistem Tenaga

01

3

Muhammad Nurdin (130812291)

47

EL3077

Teknik Tegangan Tinggi

01

3

Djoko Darwanto (130672121)

31 – 9402 – Kuliah
32 – 9402 – Kuliah
53 – 9308 – Kuliah

48

EL3080

Medan Elektromagnetik II

01

3

Mohamad Ridwan Effendi (131875304)

25 – 9127 – Kuliah
41 – 9018 – Kuliah
42 – 9018 – Kuliah

49

EL3081

Sistem Komunikasi

01

3

Endon Bharata (130528319)

13 – Tvst A – Kuliah
14 – Tvst A – Kuliah
34 – Tvst B – Kuliah

50

EL3081

Sistem Komunikasi

02

3

Iskandar, (132162435)

51

EL3083

Komunikasi Data

01

3

Hamonangan Situmorang (132230094)

11 – 9214 – Kuliah
12 – 9214 – Kuliah
35 – 9128 – Kuliah

52

EL3084

Rekayasa Trafik Telekomunikasi

01

3

Sigit Haryadi (131417436)

53

EL3085

Pengolahan Sinyal

01

3

Effrina Yanti Hamid (132163651)

31 – 7601 – Kuliah
32 – 7601 – Kuliah
53 – 9023 – Kuliah

54

EL3087

Antena & Propagasi Gelombang

01

3

Adit Kurniawan (131875306)

21 – 9402 – Kuliah
22 – 9402 – Kuliah
54 – 9137 – Kuliah

55

EL3092

Pengolahan Sinyal Digital

01

3

Agung Harsoyo (132162440)

31 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
32 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
53 – 9016 – Kuliah

56

EL3092

Pengolahan Sinyal Digital

02

3

Dimitri Mahayana (131933279)

31 – 9401 – Kuliah
32 – 9401 – Kuliah
53 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

57

EL3095

Material Teknik Elektro

01

3

Suwarno (131875312)

21 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
22 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
54 – 9023 – Kuliah

58

EL3096

Sistem Mikroprosesor & Praktikum

01

3

Mohamad Anis Rosidi (131473907)

23 – 9016 – Kuliah
24 – 9016 – Kuliah
43 – 9402 – Kuliah

59

EL3096

Sistem Mikroprosesor & Praktikum

02

3

Waskita Adijarto (132207728)

23 – 9136 – Kuliah
24 – 9136 – Kuliah
43 – 9312 – Kuliah

60

EL3096

Sistem Mikroprosesor & Praktikum

03

3

Pranoto H Rusmin (132206803)

23 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
24 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
43 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

61

EL3110

Praktikum Arsitektur Sistem Komputer

01

1

Yudi Satria Gondokaryono (131875311)

11 – 7604 – Kuliah

62

EL3120

Praktikum Sistem Kendali

01

1

Pranoto H Rusmin (132206803)

15 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

63

EL3170

Praktikum Tenaga Elektrik I

01

1

Qamaruzzaman (130515646)

12 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

64

EL3180

Praktikum Teknik Telekomunikasi I

01

1

Aldo Agusdian (132206804)

11 – 7601 – Kuliah

65

EL3192

Praktikum Pengolahan Sinyal Digital

01

1

Effrina Yanti Hamid (132163651)

11 – 9026 – Kuliah

66

EL3192

Praktikum Pengolahan Sinyal Digital

02

1

Syahirul Hakim Ad Dairi (131995258)

11 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

67

EL4000

Perancangan Sistem Biomedika

01

3

Judojono Kartidjo (130796171)

16 – 9312 – Kuliah
48 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah
49 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah

68

EL4002

Sensor dan Tranducers

01

3

Kastam Astami, (130871894)

39 – 9137 – Kuliah
310 – 9137 – Kuliah
57 – 9015 – Kuliah
58 – 9015 – Kuliah

69

EL4005

Pengolahan Sinyal Biomedika Stokastik

01

3

Soehartono Tjondronegoro (130528316)

19 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah
110 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah
36 – R. Kuliah LT.1 – Kuliah

70

EL4006

Gelombang EM & Ultrasonik dlm BME

01

3

Kastam Astami, (130871894)

37 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
38 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
59 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
510 – R. Kuliah (EL) – Tutorial

71

EL4010

Arsitektur Sistem Komputer II

01

3

Kuspriyanto (130528317)

210 – 9234 – Kuliah
46 – 9401 – Kuliah
47 – 9401 – Kuliah

72

EL4011

Pemecahan Masalah dengan OOP

01

3

Aciek Ida Wuryandari (131128693)

28 – (Ruangan belum ditentukan) –
29 – (Ruangan belum ditentukan) –
410 – 7606 –

73

EL4021

Sistem Kendali Multivariabel

01

3

Carmadi Machbub (130931165)

37 – 7604 – Kuliah
38 – 7604 – Kuliah
57 – 9026 – Kuliah
58 – 9026 – Tutorial

74

EL4022

Sistem Kendali Digital

01

3

Iyas Munawar (130704298)

210 – 7604 – Kuliah
46 – 7604 – Kuliah
47 – 7604 – Kuliah

75

EL4023

Robotika

01

3

Hilwadi Hindersah (131679356)

19 – 9017 – Kuliah
110 – 9017 – Kuliah
36 – 9017 – Kuliah

76

EL4040

Perancangan Sistem VLSI

01

3

Trio Adiono (132163103)

19 – 9016 –
110 – 9016 –
36 – 7601 –

77

EL4041

Teknologi IC

01

3

Irman Idris (131944838)

28 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
29 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
410 – R. Kuliah (EL) – Kuliah

78

EL4042

Perancangan IC Analog & Mixed Signal

01

3

Achmad Fuad Mas’ud (131803255)

39 – 7604 – Kuliah
310 – 7604 – Kuliah
57 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
58 – R. Multimedia (EL) – Kuliah

79

EL4043

Jaringan Sistem Embedded

01

3

Adang Suwandi Ahmad (130672118)

210 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
46 – 9015 – Kuliah
47 – 9015 – Kuliah

80

EL4044

Sistem Avionik

01

3

Adang Suwandi Ahmad (130672118)

16 – 7601 –
48 – 7604 –
49 – 7604 –

81

EL4071

Perancangan Sistem & Peralatan Tenaga Elektrik

01

3

Syarif Hidayat (131875305)

28 – 9104 – Kuliah
46 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
47 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

82

EL4072

SCADA dalam Sistem Tenaga

01

3

Mukmin Widyanto A. (130704300)

16 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
38 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
39 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

83

EL4073

Proteksi Sistem Tenaga I

01

3

Reynaldo Zoro (130704299)

110 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
36 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
37 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
59 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

84

EL4075

Penggunaan Mesin Elektrik

01

3

Agus Purwadi (131661120)

26 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
27 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
48 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah

85

EL4077

Sistem Distribusi Tenaga Elektrik

01

3

Yusra Sabri (130676128)

19 – R. Kuliah (Multi EL) – Kuliah
57 – 9308 – Kuliah
58 – 9308 – Kuliah

86

EL4080

Perancangan Sistem Baseband

01

3

Hardi Nusantara (131759818)

210 – 9133 – Kuliah
47 – 9301 – Kuliah
48 – 9301 – Kuliah

87

EL4081

Sistem Komunikasi Seluler

01

3

Adit Kurniawan (131875306)

36 – 9222 – Kuliah
37 – 9222 – Kuliah
58 – 7601 – Kuliah

88

EL4082

Siskom Satelit, Terestrial & Broadcast

01

3

Joko Suryana (132162438)

19 – 9127 – Kuliah
110 – 9127 – Kuliah
410 – 7601 – Kuliah

89

EL4083

Sistem Komunikasi Multimedia

01

3

Hendrawan (131660121)

111 – 7602 – Kuliah
59 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
510 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

90

EL4085

Keamanan Jaringan Telekomunikasi

01

3

Tutun Juhana (132163649)

211 – 9018 – Kuliah
46 – 9012 – Kuliah
47 – 9012 – Kuliah

91

EL4086

Jaringan Komunikasi Data

01

3

Harry Santoso (131476531)

16 – Tvst B – Kuliah
310 – Tvst B – Kuliah
311 – Tvst B – Kuliah

92

EL4087

Manajemen Jaringan Telekomunikasi

01

3

Ian Josef Matheus Edward (132100997)

26 – 9231 – Kuliah
27 – 9231 – Kuliah
411 – 7602 – Kuliah

93

EL4088

Ekonomi & Jaminan Revenue Telekomunikasi

01

3

Hendrawan (131660121)

28 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
29 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
511 – 7601 – Kuliah

94

EL4089

Regulasi & Kebijakan Telekomunikasi

01

3

Sigit Haryadi (131417436)

38 – 9401 – Kuliah
39 – 9401 – Kuliah
57 – 9402 – Kuliah

95

EL4090

Kerja Praktek

01

1

Mukmin Widyanto A. (130704300)

29 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
210 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

96

EL4090

Kerja Praktek

02

1

Aldo Agusdian (132206804)

97

EL4091

Kerja Praktek

01

2

Rio Seto Yudoyono (130796172)

98

EL4091

Kerja Praktek

02

2

Pranoto H Rusmin (132206803)

99

EL4093

Magang di Industri

01

3

Rio Seto Yudoyono (130796172)

17 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
18 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
36 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

100

EL4095

Tugas Akhir I & Seminar

01

1

Suwarno (131875312)

101

EL4095

Tugas Akhir I & Seminar

02

1

Effrina Yanti Hamid (132163651)

102

EL4096

Tugas Akhir I & Seminar

01

2

Irman Idris (131944838)

103

EL4096

Tugas Akhir I & Seminar

02

2

Judojono Kartidjo (130796171)

104

EL4096

Tugas Akhir I & Seminar

03

2

Pranoto H Rusmin (132206803)

105

EL4098

Tugas Akhir II

01

4

Suwarno (131875312)

19 – 7603 – Kuliah
110 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
37 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
38 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

106

EL4098

Tugas Akhir II

02

4

Effrina Yanti Hamid (132163651)

19 – R. Kulaih II (EL) – Kuliah
110 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
37 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
38 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

107

EL4099

Tugas Akhir II (Capstone)

01

4

Sudaryatno Sudirham (130364282)

19 – R. Kuliah (EL) – Kuliah
110 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
37 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah
38 – (Ruangan belum ditentukan) – Kuliah

108

EL4122

Praktikum Sistem Kendali Digital

01

1

Iyas Munawar (130704298)

16 – 7606 – Kuliah

Advertisements
%d bloggers like this: